© Anders Clausson 2013
Historik 1920-talet 1920
En generationsväxling var emellertid på väg i föreningen. Många av de första ledarna och idrottsmännen drog sig tillbaka eller avflyttade från orten. I verksamhetsberättelsen från 1925 berättas det att året varit det minst givande sedan föreningen började. Intresset avtog och föreningen genomgick en svårartad kris under 1928. Man blev tvungen att sälja idrottsplatsen, med tillhörande idrottspark (nuv. Folkets hus), för att kunna rädda ekonomin. 1929 var medlemsantalet nere i 8 och verksamheten var ringa. Året därpå togs emellertid nya tag och föreningen fick ett nytt uppsving. Man utkämpade bl. a. en tävling i friidrott mot Åstorp, samtidigt som fotbollen alltmer började utövas i föreningen. Edvin Jonsson valdes till tränare (säkerligen föreningens förste fotbollstränare) för fotbollspelarna och man bestämde att fotbollsspelarna skulle träna tre gånger (!) i veckan och friidrottarna två gånger.